Formularz sprawozdania
Uzupełnij poniższe informacje:
Nazwa placówki:
REGON:
Adres placówki (skąd pochodzi grupa):
Ulica i numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Opiekun grupy:
*) Opiekunem grupy musi być osoba pełnoletnia (np. może to być nauczyciel).
Imię opiekuna grupy:
Nazwisko opiekuna grupy:
E-mail opiekuna grupy:
Nr telefonu opiekuna grupy:
Każdy opiekun grupy otrzyma imienne zaświadczenie. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe zaświadczenia, wpisz imiona i nazwiska w pole „Uwagi”.
Uwagi:
Informacje dotyczące zbiórki:
Sposób przekazania bilonu:
Wartość zebranego bilonu:
Data dokonania wpłaty:
Trwa przetwarzanie danych,
prosimy o chwilę cierpliwości ...